Villkor för uthyrning av stugor och lägenheter.

 

Förmedlare:

Södra Sverige Turist Service HB

Aramo 28

SE 36295 Urshult

Sverige

 

Som förmedlare är vi skyldiga se till att:

·         Du får en skriftlig bekräftelse på din bokning

·         Du får handlingar och uppgift om var nyckeln kan hämtas i god tid, men inte nödvändigtvis mer än 30 dagar före avtalad ankomstdag

·         Stugan/lägenheten stämmer med beskrivningen och bilderna. Vi inte ansvarar för:

o    Löften som ägaren eller dennes kontaktperson kan ha gjort direkt till dig utan vår vetskap och som vi inte känt till eller bort känna till. (Försök att få sådant på papper för säkerhets skull.)

o    Ändringar som ägaren eller dennes kontaktperson har gjort utan att meddela oss.

o    Besvikelser som uppstår, dock bilderna överensstämmer med stugan

·         Du informeras om alla väsentliga förändringar, som rör din bokning,

·         Du får disponera stugan/lägenheten från kl 15.00 avtalad ankomstdag till kl 11.00 avresedagen, om inget annat bekräftats

·         Om du inte är nöjd med stugan/lägenheten, så är det oss du skall vända dig till. Läs om detta nedan

 

Bra att veta innan man bokar: 

Alla stugor finns på hemsidan med bildar, så var noggrant med att boka för att det blir ingen besvikelse när Ni kommer fram. Det är ganska svårt att omboka en stuga under högsäsongen.

Tänk på, att ett fritidshus kan skilja sig från ditt hem. Till exempel kan det förekomma att inredningen är omodern och blandat i stilen, som kanske inte överensstämmer med Din smak. Bestick och porslin är inte alltid av samma sort.

Ibland är sovrum små och avdelas inte alltid med en dörr. Våningssängar och bäddsoffor förekommer och extrabäddar kan vara enkla turistsängar. Det finns ibland för få garderober och förvaringsmöjligheter.

Badrummet kan vara omodernt och ibland är vattenberedare av mindre storlek, så att man ska vänta något om fler ska duscha.

Många fritidshus har en egen brunn, vilket kan innebära att vattnet inte luktar eller smakar som hemma.

Tänk på att man kan räkna på sommartid med viss förekomst av insekter, flugor, getingar, myggor, myror osv. Också spindelväv inomhus kan förekomma.  Ett större insektangrepp ska du meddela omgående, så att felet kan avhjälpas.

På vintertid kan det snöa häftig och inte alltid är det plogat. Också ett elavbrott

kan förekomma men blir mest avställt ganska så snart.

 

När blir min bokning bindande

Både du och vi är bundna vid hyresavtalet så snart vi har bekräftat bokningen och du har betalat anmälningsavgiften (eller hela hyran).

 

När skall jag betala?

Om du bokat tidigare än 60 dagar i förväg är anmälningsavgiften 15% av hyran. Anmälningsavgiften skall betalas inom 7 dagar från det att vi sänt bekräftelsen till dig.  Resten av hyran skall betalas senast 60 dagar före avtalad ankomstdag.

Om du bokat senare än 60 dagar i förväg skall hela hyran betalas enlig hyreskontraktet, dock senast dagen före ankomstdagen.

Om du bokat en längre period än 30 dagar, behöver du inte betala de följande 30-dagarsperioderna förrän sista bankdagen före varje ny 30-dagarsperiods början.

 

Vad händer om jag inte betalar i tid?

Om du inte betalar anmälningsavgiften enligt kontraktets betalningsterminen har vi rätt att stryka din bokning. Om du missar betalning av hyran räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokning.

Om du inte betalar resten av hyran eller hela hyran, enligt kontraktets betalningsterminen (efter vår påminnelse) har vi rätt att stryka din bokning. Om du missar betalning av hyran räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokning.

 

Vad gäller om jag vill avboka?

Du kan avboka muntligen eller skriftligen till oss eller till det ställe, som tog emot din bokning. Avbokningen räknas inte om den görs till någon annan eller sänds till stugan/lägenheten. Vi är skyldiga att bekräfta din avbokning skriftligen. Om du avbokar tidigare än 60 dagar före avtalad ankomst, belastas hyresgästen endast med anmälningsavgiften på 15% dock minst 600 kronor. Om du avbokar 60 dagar eller senare före avtalad ankomst, måste du betala hela beloppet.

Hyresgästen kan skydda sig mot avbeställningskostnader genom att köpa ett avbeställningsskydd som hyresgästen ska skaffa själv.

Om du redan hunnit betala mer än vad du i så fall blir skyldig att betala, så får du omedelbart tillbaka mellanskillnaden från den du betalade till.

 

Vad har jag för rättigheter?

Om vi inte tillhandahåller stugan/lägenheten i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte klarar av att erbjuda dig en annan stuga/lägenhet vars skillnader mot den du bokade är så små att de saknar betydelse för dig, så har du rätt att säga upp hyresavtalet, men bara om det inte finns någon annan lösning ( t. ex. I stället för att säga upp hyresavtalet, kan du begära att vi sätter ned hyran). Om det inte finns en annan lösning, då måste vi betala tillbaka allt det du betalat oss, med avdrag för den nytta du kan ha haft av stugan/lägenheten.

Men du måste komma i kontakt med oss innan du lämnar huset, så att vi har möjlighet att vidta åtgärder.

 

Om du har klagomål bör du framföra dem till oss snarast möjligt, helst inom 3 dagar från ankomstdagen. Fel, som uppstår under vistelsen, bör du anmäla omgående, så att vi får en chans att rätta till det.

Du har rätt att sätta någon annan i ditt ställe och vi måste godta den personen om vi inte har särskilda skäl att vägra. Du måste i så fall meddela oss före tillträdesdagen och vi tar då ut en ombokningsavgift på 250 kronor.

 

Vad har jag för skyldigheter?

Du måste vårda stugan/lägenheten väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. Hyresgäster ska ha en husförsäkring med ansvarsförsäkring

Du får inte använda stugan/lägenheten till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och du får inte låta fler personer övernatta i stugan/lägenheten eller på tomten, än vad du uppgav vid bokningen om du inte har tillstånd från hyresvärden. Det är inte tillåtet att sätta upp tält eller husvagn på tomten utan tillstånd av hyresvärden.

Du måste städa ordentligt före avresan. Om du missar detta kommer vi att utföra städning på din bekostnad.

Sänglinne, påsklakan, örngott, handdukar ska du ta med dig.

Om hundar är tillåtna  en hund ska inte springa lös, hålla hunden kopplad. Hundar är inte tillåtna att vara i huset utan tillsyn. Hyresgästen är ansvarig för skada som orsakade av hundar.

 

Krig, naturkatastrofer, strejker m.m.:

Vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om stugan/lägenheten inte kan tillhandahållas på grund av Force Majeure (krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, som vi inte kunnat förutse eller påverka). Vi är i så fall inte skyldiga att betala tillbaka vad du betalat.

 

Både du och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om stugan/lägenheten inte kan tillhandahållas på grund  eldsvåda, ägarens dödsfall/sjukdom. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av stugan/lägenheten.

 

 

Vad händer om vi inte kommer överens?

Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din hemkommun kan hjälpa dig. Adressen är: Box 174, 101 23 Stockholm (www.arn.se)

 

Mars 2020. Dessa villkor ersätter de gamla villkor som finns här