Säkerhetspolitik angående personuppgifterna hos Södra Sverige Turist Service HB ( SSTS )

 

Södra Sverige Turist Service HB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifterna som ni lämnar hos oss för att hyra ett hus / en stuga eller för att hyr ut ett hus / en stuga genom SSTS.

 

Din integritet är för oss en viktig sak. 

Vi vill gärna att ni ska känna er trygga hos oss angående sättet hur vi hanterar era personuppgifter när ni ska boka ett hus / en stuga hos SSTS eller om ni som husägare ska hyra ut ett hus / en stuga genom SSTS.

Syftet med detta dokument är att skriva ner vår säkerhetspolitik för att uppfylla den nya dataskyddsförordningen ( EU's GDPR General Data Protection Regulation ) som börja gäller för EES från och med den 25:e maj 2018.

 

 

I vår sekretesspolicy  beskriver vi  bl. a:

 

  1. Vad är Södra Sverige Turist Service HB.
  2. Vilka personuppgifter samlas och används.

2.1  Hyresgäster.

2.2  Husägaren.

  1. Hur länge sparas personuppgifter.

3.1  Hyresgäster.

3.2  Husägaren.

  1. Vilken personuppgifter  delas och varför.
  2. Vilka rättigheter  har ni.
  3. Vilka säkerhets finns
  4. Hur används Google Analytics

 

Uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy publiceras på denna sida.

 

Senast uppdaterad 2018-04-27

 

 

1. Vad är Södra Sverige Turist Service HB ?

 

Södra Sverige Turist Service HB ( SSTS ) SwedCottages är en stugförmedlare med c:a 60 privat ägde stugor i södra Småland, bl. a. i Urshult, Tingsryd, Ryd och Linneryd. Samt vid sjöarna Åsnen och Mien. 

 

Södra Sverige Turist Service HB ( SSTS )

Org nr:       969725-0703

Adress:       Aramo 28, 36295 Urshult, Sverige

Epost:        info@swedcottages.se

Hemsida:    www.swedcottages.se

Tel:      ​       0046 477 20875

Mb Tel:       0046 72 3110875

 

är personuppgiftansvarig för de personuppgifterna vi samlar in när ni ska boka ett hus / en stuga hos SSTS, eller om ni ska hyra ut ett hus / en stuga genom SSTS.

 

2. Vilka personsuppgifter samlas in och hur används dem ?

 

2.1  Hyresgäster

De personuppgifterna vi samlar in är de uppgifterna ni lämnar hos oss efter att ni har bestämt er för att boka ett  hus / en stuga hos SSTS:

 

• Namn

• Adress

• Postadress

• Land

• Telefonnummer

• Mobil Telefonnummer 

• Epost adress

 

Det är de där personuppgifterna vi frågar, om ni skulle lämna fler personuppgifter är dessa betraktas som frivilliga uppgifter och vi kommer dock inte att spara dina frivilliga personuppgifter. Era personuppgifter behöver vi för att göra ett hyreskontrakt när ni ska boka ett hus / en stuga hos SSTS.

De där uppgifterna lämnar vi även till de som äger huset / stugan  ni har hyrt. 

Självklart vill de husägarna gärna veta vem som kommer och ibland vill de presentera sig för Er.

Vi kommer inte att använda dina personuppgifter för andra ändamål.

 

SSTS har meddelat husägaren angående deras skyldigheter angående behandling av personuppgifter.

 

2.2  Husägaren

De personuppgifter vi samlar in är de uppgifterna Ni lämnar hos oss när Ni hyr ut ett hus / en stuga genom SSTS:

 

• Namn

• Adress

• Postadress

• Land

• Telefonnummer

• Mobil Telefonnummer 

• Epost adress 

• Kontonummer

 

Dessa uppgifter behöver vi för att kunna kommunicera med er och att betala hyran när en hyresgäst har hyrt ert hus / er stuga genom SSTS och när en hyresgäst har betalat.

Såklart får de gästerna som har betalat för ett hus / en stuga som de har hyrt, några personuppgifter från husägaren, så att de har möjligheten att kontakta husägaren.

Dina personuppgifter används inte för andra ändamål.

 

 

3. Hur länge sparas personuppgifterna ?

 

3.1  Hyresgäster

Vi sparar dina personuppgifterna under samma år som Ni har hyrt huset / stugan.    

Efter årsskiftet kommer vi att radera dina personuppgifter. 

Om det finns lagliga skäll att spara dina personuppgifter längre görs det enligt de lagliga kraven.

Dina frivilliga personuppgifter kommer inte att sparas.

 

3.2  Husägaren

Dina personuppgifter sparar vi under tidsperioden ni hyr ut ert hus / er stuga hos SSTS och så länge det behövs enligt de lagliga kraven.

 

 

4. Vilken personuppgifter delas och varför ?

 

SSTS delar inga personuppgifter med tredje part.

SSTS lämnar bara hyresgäster's personuppgifter till de personerna som äger huset / stugan som ni har hyrt. Ägaren vill förstås gärna veta vem det är som ska komma och husägaren vill presentera sig för er, ibland.

SSTS lämnar bara några personuppgifter från husägaren (inkl vägbeskrivningen) till Er som har betalat för huset / stugan som ni har hyrt, då finns det möjlighet för er att kontakta den.

 

SSTS skickar ingen nyhetsbrev, ingen reklamutskick, inga marknadsundersökningar 

och vi använder inga cookies. (utom Google Analytics se pt 7)

 

 

5. Vilka rättigheter har ni ?

 

Du, både ägaren och hyresgästen, har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar vi hanterar.

 

Du har rätt att begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har när det gäller er.

 

Du har rätt att förbättra eller rätta (till) felaktiga uppgifter vi har om er.

 

Du har rätt att bli raderad från SSTS's register, om uppgifterna inte längre behövs för ändamålet de samlades in för och om SSTS skulle behandla era personuppgifterna olagliga. 

Rätten gäller inte om SSTS är skyldig att spara uppgifterna enligt lagen.

 

Du har rätt att klaga till behöriga instanser (Integritetsskyddsmyndigheten ) över felaktiga behandlingar som utförs av SSTS.

I Sverige ska man vända sig till Datainspektionen. 

 

Kontaktuppgifterna Datainspektionen

Hemsidan:   www.datainspektionen.se

Telefon:​       0046 8-657 61 00
E-post:
       datainspektionen@datainspektionen.se

 

Men skulle ni önska att kontakta Datainspektionen, försök gärna först att lösa problemen själv. 

 

Vid ett önskemål eller om  Ni vill åberopa dina rättigheter kan Ni alltid mejla eller ringa med SSTS.

 

- Maila med SSTS: info@swedcottages.se

- Ringa med SSTS: 0046 477-15150 eller  0046 72-3110875  

 

Utan tvekan vill SSTS det bästa för dig: vi vill att du ska känna dig trygg, säker och nöjd och vi ska givetvis rätta till någon fel om det är nödvändigt.

 

 

6. Vilka säkerheter finns det ?

 

SSTS's IT system föjler de tekniska och organisatoriska lösningar som krävs för att säkra era personuppgifter, bl.a. anitivirus-systemet,  lösenord användningen och de senaste OS updateringarna.

 

 

7. Hur  används Google Analytics ?

 

Vår webbplats använder, som de flesta andra hemsidor Google Analytics, som möjliggör en analys av användningen av vår hemsida.

  

• Vi har tecknat ett avtal med Google ( Analytics ) som följer GDPR

• Vi delar ingen data med Google, eller någon annan

• Uppgifterna (spårning) behandlas anonymt (IP anonymizing)

• Vi använder inte de samlade uppgifterna för reklamändamål, 

    ingen retargeting genom socialamedia.

• Spårning raderas efter 14 månader

 

 

 

Vid frågor eller något önskemål är ni varmt välkomna att:

 

Mejla med SSTS: info@swedcottages.se

 

Ringa med SSTS: 0046 477-15150 eller  0046 72-3110875